نوشتنم در "جاده انصاف" آرزوست اما...

نوشتنی که بیان کننده واقعیات باشد ...

نوشتنی که راهگشای حل مشکلات باشد ...

نوشتنی که پیوسته و مستمر باشد ...

نوشتنی که حرف دل خیلی ها باشد ...

نوشتنی که مسکنی بر آلام باشد ...

نوشتنی که در راستای آگاهی افکار باشد ...

نوشتنی که همراه با تصاویر جالب باشد

نوشتنی که آرزوی ما باشد ...

نوشتنی که نقد دیدگاه باشد...

نوشتنی که جهت رضای رحمن باشد ...

و بالاخره نوشتنی که در "جاده انصاف" طی طریق کرده باشد ...

 " با آرزوی تحقق این نوشته ها ..."

/ 2 نظر / 17 بازدید
شنه شمال

بابا نویسنده خلاق شاعر نقاد چهره تاثیر گذار بتکرون بره موید باشی[خداحافظ]

فرشته

سلام دوست خوبم می نویسم که تسلای دلم باشد دوست خوبم با آپ عشق و گدایی عشق منتظرتم