نوشتنم در "جاده انصاف" آرزوست اما...

نوشتنی که بیان کننده واقعیات باشد ... نوشتنی که راهگشای حل مشکلات باشد ... نوشتنی که پیوسته و مستمر باشد ... نوشتنی که حرف دل خیلی ها باشد ... نوشتنی که مسکنی بر آلام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست